El Periódico

El Periódico

Disseny de campanyes internes.

Client: EL PERIÓDICO

Any: 2018

elperiodico.com

Col·laboració amb El Periódico amb la qual desenvolupem propostes gràfiques, audiovisuals i de contingut per promocions internes de la mateixa marca. La idea és promocionar el diari per aconseguir més audiència.