fedefarma

Fedefarma

Disseny infogràfic del “Resum de memòria integrada 2018”

Client: Fedefarma

Any: 2019

fedefarma.com

Fedefarma és una cooperativa creada per i per a farmacèutics, és una cooperativa que actua en l’àmbit sanitari oferint serveis integrals per a les farmàcies, aportant solucions per millorar la competitivitat i rendibilitat, i potenciant el paper sanitari del farmacèutic. El Resum de memòria integrada 2018 és una sintetització gràfica de l’activitat de la coopetativa expresada a partir d’infografies i iconografia dissenyada per l’ocasió.