Fedefarma

Memòria Integral

Disseny editorial i infografíes

Client: Fedefarma

Any: 2019

fedefarma.com

Fedefarma és una cooperativa creada per i per a farmacèutics, són una cooperativa que actua en l’àmbit sanitari oferint serveis integrals per a les farmàcies, aportant solucions per millorar la competitivitat i rendibilitat, i potenciant el paper sanitari del farmacèutic.

00-MemoriaFedefarma

Hem dissenyat la memòria integrada de fedefarma de l’any 2018, on s’hi troben els principals indicadors i línies d’activitat de la cooperativa durant l’any. L’objectiu d’aquesta peça és recollir totes les xifres i informacions que defineixen i il·lustren les activitats i serveis que des de fedefarma han desenvolupat, de manera que els ajudi a posar-los en valor i, al mateix temps, es permetin disposar d’uns indicadors de referència per a la millora contínua.
Fent públics aquests resultats, pretenen dur a terme un exercici de transparència i aprofundir en l’enfortiment del retorn que com a cooperativa ofereixen a la societat.

05-MemoriaFedefarma
07-MemoriaFedefarma