Quiwico

Identitat corporativa, web

Client: Quiwico

Any: 2018

quiwico.com

Quiwico crea i desenvolupa plans de comunicació per a empreses on s’hi poden incloure accions a les xarxes socials, la creació de materials gràfics, la gestió i el manteniment de webs, blogs i butlletins, el contacte amb mitjans de comunicació, així com accions amb les plataformes de missatgeria instantània.

quiwico-ok

Disseny del logotip de Quiwico i de la pàgina web. Les tres peces de l’imagotip com a símbol de la comunicació (antenes, altaveus, equip) i la pàgina web, dissenyada a partir de composicions tipogràfiques i cromàtiques, amb el mínim d’elements possibles per comunicar de forma clara i concisa.