EL MATADERO

 

El 15 d’octubre de 2016, Ex Abrupto va tornar a col·laborar per segon any amb el festival MAU de Roca Umbert (Granollers) accionant la Tèrmica amb un projecte a mida per l’espai i el festival: EL MATADERO. Experiència carnicoindustrial a La Tèrmica. Una producció artística d’Ex Abrupto produïda amb l’artista audiovisual Llogari Antúnez i els performers Antídrom. A partir d’una peça audiovisual de l”artista Llogari Antúnez vem transformar sensorialment i ambientalment la Tèrmica convertint-la en un escorxador, una de les indústries més importants actualment. Els performers antídrom van generarar diferents accions performàtiques que l’espectador anava trobant mentre visitava la instal.lació.

 

MAU mostra d’art urbà es formula a partir d’entendre l’espai públic com a plataforma d’interacció. Es tracta de potenciar un art d’acció que fomenti dinàmiques de participació creativa i de col.laboració entre els mateixos usuaris de la fàbrica, els habitants de Granollers i els artistes o dinamitzadors. La mostra pretén reclamar l’espai públic com a plataforma d’experimentació i de reflexió.

 

ROCA UMBERT FÀBRICA DE LES ARTS És un espai cultural viu, obert a tothom i en constant transformació, al servei dels processos creatius, la formació artística participativa i el diàleg entre les arts. Un espai de creació contemporània que comprèn la investigació, la creació i la formació entre d’altres, unint els creadors i la ciutadania.

 

LA TÈRMICA, ESPAI D’EXECUCIÓ D‘ “EL MATADERO“ Les calderes, ja en desús, daten de la dècada dels anys 50 del segle passat. L’augment de la producció, les habituals restriccions elèctriques van fer necessàries la compra d’aquest equipament perquè funcionés de manera autòmata l’energia que la fàbrica necessitava. Es tracta doncs, d”un patrimoni singular i un espai amb molt bon estat de conservació.